• دمای سیال پمپ شونده
  • فشار ورودی و خروجی پمپ
  •  Level سیال موجود در منبع که پمپاژ در آن صورت میگیرد
  • دبی پمپ
  • آمپر مصرفی

اختلاف فشار دو سر استرینر در صورت وجود سیستم روغن کاری گردشی برای پنل کیس و هیر باکس از پارامتر های مهم در پمپ های پلانجری میباشد که در برگه ای به نام LOG SHEET در ساعات نوشته شده در توسط بهره بردار در سایت یادداشت میشود ثبت دبی توسط کنترل روم انجام میشود علاوه بر ثبت پارامتر ها در LOG SHEET بایستی بازرسی های ذیل را همزمان با ثبت پارامتر ها انجام داد:

۱) بررسی سیستم آب بندی از لحاظ نشتی

همانطورکه قبلا گفته شد در پمپ های پلانجری جهت روانکاری پکینگ از لنتر رینگ استفاده میشود و جریانی از سیال به داخل آن فرستاده میشود که معمولا آب یا روغن میباشد کمی نشتی آب یا روغن از پکینگ بدون مانع است بازرسی سیستم آببندی بویژه در چند ساعت اولیه راه اندازی بسیار حائز اهمیت است از عدم انسداد در مسیر های ورودی و خروجی به لنتر رینگ جهت روانکاری مناسب پکینگ اطمینان حاصل کنید.

۲) بررسی پمپ از نظر صدا و ارتعاش

در صورت وجود صدای غیر عادی از پمپ و یا وجود ارتعاش اپراتور میبایست با استفاده از تجربیات خود ایراد مربوطه را شناسایی کند.

۳) چک level روغن

در صورتیکه سیستم روغن کاری پنل کیس و هیر باکس از نوع سیستم گردشی روغن نمیباشد و از پوسته آنها بعنوان مخزن ذخیره روغن استفاده میکنند بایستی level روغن در این قسمت ها در هنگام ثبت پارامترها توسط اپراتور بازرسی شود. چک level از طریق گیج موجود بر روی پوسته و یا سایت گلس ها امکان پذیر است. در سیستمهای گردشی روغن level مخزنی که پمپاژ از آن صورت میگیرد باید چک شود.

دیدگاهتان را بنویسید