تعمیر و نگهداری پمپ (پارت دوم)

برای اطمینان از اینکه هر جزئی از پمپ را بدرستی بازرسی کرده ایم، توصیه میشود که از فنون استاندارد شده پیاده سازی پیروی کنیم. اینکار به ما اطمینان میدهد که پمپ های یکسان با روش های یکسان پیاده سازی شده و همه اندازه ها با روشی یکسان یادداشت شوند(برای مرجع قرار گرفتن) اولین مطلب در پیاده سازی هر پمپ برای تعمیرات، حذف قدرت الکتریکی از موتور محرک (قفل کردن آنها) برای ممانعت از روشن شدن حادثه ساز و صدمه فیزیکی است. بعلاوه همه شیرهای جدا سازی در قسمتهای مکش و رانش پمپ را باید بست. اگر پمپ در دمای بالا بهره برداری می شود، انتظار برای سرد شدن لازم است. در این فاصله، همه اتصالات و لوله ها جفت را برای دمونتاژ دقیق علامت گذاری کنید. مهم است تا قطعات پمپ پاک کنیم. خصوصا اگر پمپ با کشتی به یک مکان خارج از محل کار حمل میشود، این مسئله مهم است، چون ممکن است در کارگاه تعمیرات بیرونی از روش برداشتن مواد خطرناک خاص آگاه نباشند.

باید در زمان ترک واحد صنعتی، برای هر مایع خطرناک یک برگه اطلاعاتی ایمنی مواد همراه پمپ باشد. در حالیکه فرآیند آلودگی زدایی یک گام بدیهی برای مجموعه انتها مرطوب (سروکار با مایع) است، اما این موضوع برای یک محفظه یاتاقان خیلی مهم نیست، حتی اگرچه این مکان وجود دارد که نشتی بیش از اندازه از یک کاسه نمدی میتواند عامل پذیرش ورود مایع فرآِندی آلوده به محفظه یاتاقان گردد. اگر شرکت شما یک نوع آنالیز روغن عادی را اجزا میکند. باید روغن را از محفظه یاتاقان تخلیه کرده و نمونه را در یک ظرف تمیز برای تست نگهداری کنید. ممکن است در برخی از حالات، این نمونه روغن تعیین کننده علت خرابی اجزا باشد. همینکه روغن را تخلیه کردیم محفظه یاتاقان را باید چند بار با یک حلال درست شست و تخلیه کرد. در طول زمان پیاده سازی، همه قطعات در معرض سایش را باید جمع آوری کرده، علامت گذاری و برای بازسازی انبار کرد. این اطلاعات برای تشخیص علت ریشه ای مسئله و تعیین بهسازی های لازم مفیدند.

برداشتن مجموعه بیرون کشیدنی پشتی

برای برداشتن کشیدنی پشتی پمپ سانتریفوژ مکش انتهایی، طناب (سیم بگسل) را در میان آداپتور قاب پمپ قرار داده و جرثقیل یا بالابر را وادارید تا قبل از برداشتن پیچ های نگه دارنده محفظه یاتاقان و پیچ های پوسته یا آداپتور، آنرا کمی بکشد، سپس پیچهای جکی پوسته را میتوان سفت کرد تا مجموعه بیرون کشیدنی پشتی از پیوسته فاصله بگیرد. در این نقطه میتوان مجموعه را به یک میز کاری تمیز در یک محیط تمیز انتقال داد. برای آسانی بیشتر پیاده سازی انتهایی طرف موتور، توصیه میشود که محفظه یاتاقان را توسط پای اش به میز کار محکم کرده و آداپتور را کمک کرد تا برداشته شود.

بازسازی قطعات ریخته گری

هنگامیکه پمپ جدا شده، شرایط عمومی قطعات را باید بصورت بصری برای هر علامت ترک، عیب سطحی یا دیگر پیامد ها تنش زیاد بازرسی کرد. خصوصا توجه را به فرسایش، خوردگی و اثرات سایشی معطوف کنید. پوسته پمپ را باید ناحیه سطح حرکتی پروانه، ناحیه رینگ سایشی، حلزونی، سطح گاسکت و سطح همپوشانی بازرسی کرد. اگر سایش متمرکز، حفره یا شیار دارای عمق بزرگتر از ۱۲۵/۰ اینچ مشخص شود، پوسته را باید تعویض یا تعمیر کرد باید هم محوری و انطباقات گاسکت را برای نشان دادن عیب سطحی بررسی کرد. در یک پمپ پروانه باز، الگوی سایشی در سطح محیطی پوسته یعنی همانجایی که با پروانه جفت میشود را باید برای تشخیص خیز شافت یا هم محوری پوسته ملاحظه کرد. در یک پمپ پروانه بسته، مکانیزم قفل شوندگی رینگ سایشی را برای ترکها و علائم دیگر ناشی از تنش زیاد بازرسی کنید. در صورتیکه لقی رینگهای سایشی مشورت کنید. پروانه را باید برای سایش بیش از اندازه، حفره و غیب ناشی از برخورد بازرسی کرد. این کار در لبه پره های یک پروانه باز مهم است. هر شیار عمیق تر از ۰۶/۰ اینچ یا حتی سایش بزرگتر از ۰۳/۰ اینچ نیاز به تعویض یا تعمیر دارد. وقتی بازرسی چشمی را کامل کردیم، ممکن است لازم باشد آزمون غیر مخرب (NDT) انجام دهیم تا هر ترکی را پوسته مشخص کنیم. هرگاه نیاز باشد تا بر روی پوسته تعمیر جوشی انجام گیرد، اینکار باید مطابق با استاندارد لازم و پرسنل ماهر انجام داد تا تعمیر دراز مدت محسوب شود.

وقتیکه پوسته در اثر فرسایش معیوب شده است میتوان با بکاربردن یک پوشش نواحی فرسوده را احیا کرد. چون برخی از جنبه های پوشش و سازگاری با مواد درانجام موفق چنین تعمیری مهم میباشند، توصیه میگردد که در این زمینه از یک پیمانکار ماهر استفاده شود. همچنین باید سازگاری شیمیایی پوشش را با سیال پمپاژ بدقت بررسی کرد. درحالیکه از روشهای مشابه برای خوردگی نیز استفاده میشود اما اینکار تعمیر کوتاه مدت است.

تعمیر و نگهداری پمپ (پارت اول)

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید