لیست قیمت راد پمپ

برای گرفتن قیمت های بروز شده از قسمت پشتیبانی در پایین سایت استفاده کنید.

لیست قیمت محصولات دو جداره راد پمپ

ردیفمدلخروجی (اینچ)ارتفاع (متر)تعداد پروانهتوان (اسب بخار)شدت جریان (A)
1 2ASN 4/21,1/425214.6
2 2ASN 4/31,1/43531.25.3
3 2ASB 4/41,1/44541.56.5
4 2ASB 4/51,1/45551.57.5
5 2ASB 4/61,1/46561.78.2
6 2ASB 4/81,1/4908312
72ISS 111,1/411011311
8 2AS 6/222811.57.2
9 2AS 6/323821.56.3
10 2AS 6/4248328.9
1110SS0524851.58.5
1210SS06-1782686312
1310SS07-178 2787312.5
142VS27 9/13136314.5
152VS18 9/232211.57.5
162VS18 9/3333228.8
172VS13 9/53443314

لیست قیمت محصولات تک جداره راد پمپ

ردیفمدلتعداد پروانهتوان (اسب بخار)آمپر تک فازارتفاع (متر)آبدهی (لیتر بر دقیقه)خروجی (اینچ)
112TSS01 112.9111801-1/4
2T5SS0441.54411201-1/4
3T10SS0331.54.5291802

لیست قیمت پمپ های کف کش شناور قطر ۱۳۷ راد پمپ

ردیفمدلجنس (پروانه، الکتروموتور و کاسه دیفیوزر)آمپر تک فاز (A)توان (HP)حداکثر ارتفاع (M)حداکثر آبدهی (Litr/M)خروجی (Inch)
15SS02-137استیل2.80.75191201-1/4
25SS03-137استیل3.71341201-1/4
35SS05-137استیل4.41.2431201-1/4
45SS06-137استیل6.52641201-1/4
55SS09-137استیل12.53941201-1/4
612SS01-137استیل2.91122502
712SS02-137استیل5.81.4202502
812SS03-137استیل7.92322502
99SS05-137استیل7.32502002
109SS06-137استیل92602002
119SS07-137استیل12.43742002

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ صنعتی و خانگی استیل ضد آب راد پمپ

ردیفمشخصاتمدلجنس پرونهتعداد پروانهولتاژ (A)توان مصرفی (HP)حداکثر ارتفاع (M)حداکثر آبدهی (Litr/M)ورودی (Inch)خروجی (Inch)
1پمپ سانتريفيوژ 0.5 اسب3PS04نوریل43.20.5387011
2پمپ سانتريفيوژ 1.0 اسب5PS04نوریل43.71.0409011
3پمپ سانتريفيوژ 1.0 اسب3SS04استیل43.91.04010011
4پمپ سانتريفيوژ 1.2 اسب9SS04استیل45.41.24218011
5پمپ سانتريفيوژ 1.5 اسب9SS05استیل56.81.55416011
6پمپ سانتريفيوژ 2.0 اسب 5 پروانه10SS05استیل57.22.0562001-1/41
7پمپ سانتريفيوژ 2.0 اسب 6 پروانه5SS06استیل66.92.0641201-1/41
8پمپ سانتريفيوژ 3.0 اسب10SS06استیل68.43.0662001-1/41